Teksti suurus:
A A A

Registreeru parameediku kursusele

28.05.2015
Parameediku erialakursus Kaitseliidus (sanitari moodul)
 
 
Kandidaadid edastada helen.sangkaitseliit.ee 22. juuniks 2015!
 
Kursuse üldeesmärk
Kursuse läbiviimise tulemusena on võimalik täita Kaitseliidu struktuuri planeeritud parameediku ametikohad nõuetele vastavate inimestega, aidates sellega kaasa üksuste võitlusvõimelisuse säilitamisele nii rahu- kui sõjaajal. Samuti suureneb  Kaitseliidu võimekus abistada vajadusel tsiviilstruktuure suurõnnetuste ja katastroofide korral.
Sihtgrupp           
NKK ja KL tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud parameediku ametikohale ja/või tegutsevad esmaabi-/ meditsiini-instruktorina.
Kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1.     parameediku ametikohale määratud (või maleva poolt planeeritud);
2.     reservväelane või vabatahtlikult kaitseväekohustuse võtmine;
3.     vähemalt keskharidus;
4.     läbitud sõduri baaskursus (TSOBKkl, KV SBK)
5.     NKK puhul läbitud lisaks NKK baasväljaõpe ( BVÕ)
6.     soovitavalt eelnevalt läbitud Nooremallohvitseri baaskursus (NAKkl või NABK), ).
Kui ei ole, siis peab antud kursus lisatama maleva poolt koolitusplaani.
7.     vastuvõtukatsete läbimine:
·      üldfüüsiline test tulemusele „arvestatud“ (võrdub Kaitseväes läbiviidava üldfüüsilise testiga)
·      vestlus
·      eelteadmiste test  (16-tunnise esmaabikursuse teemade lõikes).
 
Katsed toimuvad 11.juuli, algusega kell 10:00 Kaitseliidu koolis (Tallinna mnt 2, Alu, Raplamaa)
 
 
Kursuse I osa toimub Tartu maleva õppe-ja tagalakeskuses:
 
Sanitari moodul:
1 nv 18.-20.09.2015
2 nv 16.-18.10.2015
3 nv 13.-15.11.2015
4 nv 11.-13.12.2015
5 nv 08.-10.01.2016
 
 
 
Järgmine planeeritud parameediku moodul:
1 nv 18.-20.03.2016
2 nv 15.-17.04.2016
3 nv 13.-15.05.2016
4 nv 10.-12.06.2016
5 nv 08.-10.07.2016
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest kaitseväe e-õppe portaalis Ilias, kokku kümnest statsionaarõppe nädalavahetusest ning õppepraktikast.
Kursus viiakse läbi  2 eraldi moodulina:
-       sanitari moodul (5 õppenädalavahetust)
-       parameediku moodul (5 õppenädalavahetust, lisaks õppepraktika 144 h (6*24h) õppepraktika kiirabijaamades).
Statsionaarõppe nädalavahetused viiakse mooduli raames läbi mitte pikema kui kuu ajalise vahega lähiõppe ja praktiliste harjutustena.
Kohustuslik on osaleda kõigil statsionaarõppe nädalavahetustel!
Parameediku taseme saavutamiseks tuleb läbida mõlemad moodulid 2 aasta jooksul.
NB! Parameediku moodulile edasipääsemiseks on vaja sooritada sanitari mooduli lõpuarvestus. Lõplik edasipääsemine sõltub arvestuse tulemuste ning kursuse õppekomisjoni hinnangu koondist tekkinud pingerea alusel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Täiendav info kursuse kohta
Õpiväljundid 
Õppekava (parameediku taseme) läbinuna kursuslane:
-       annab rahuajal esmaabi iseseisvalt ning meditsiinilist esmaabi tervishoiutöötaja juhendamisel;
-       annab sõjaajal iseseisvalt meditsiinilist esmaabi oma pädevuse piirides;
-       toetab ja vajadusel korraldab sõjaajal üksuse meditsiinilist teenindust oma pädevuse piirides
Märkused
Parameediku kutsekvalifikatsiooni omistamisel on teda võimalik rakendada  parameediku ametikohtadel Kaitseliidu sõjaajaüksustes.
Instruktoriõppe ja Esmaabiinstruktori kursuse Kaitseliidus läbinuna võib parameedikut rakendada Kaitseliidu esmaabi- ja meditsiiniväljaõppes koolitaja või abikoolitajana.
 
 
Kursusel käsitletavad teemad
·      Inimese anatoomia ja füsioloogia     
·      Sanitari ja parameediku pädevus ja ülesanded       
·      Meditsiinieetika alused
·      Turvataktika ja hügieen
·      Kannatanu uurimisel teostatavad protseduurid
·      Traumahaige käsitlus: esmane ja teisene ülevaatus
·      Verejooksude sulgemine ja haavade sidumine
·      Fiksatsioonid ja lahastamised
·      Kannatanu asendid ja transport
·      Vabad hingamisteed ja hapnikravi
·      Ravimite manustamisviisid: kanüleerimine, intramuskulaarne süstimine
·      Farmakoloogia alused
·      Elustamine: baaselustamisoskused,  toimingud ACLS algoritmi järgse elustamise juures
·      Meditsiiniline esmaabi (teooria, tegutsemisalgoritmid)
·      Psühhosotsiaalne esmaabi
·      Sõjaline meditsiin, meditsiinitaktika
Läbivad teemad
Sanitari/ parameediku pädevus rahuajal, erisused esmaabiõppes, meditsiinieetika põhiväärtused
 
 
Kursuse ja katsetega seonduv teave Naiskodukaitse väljaõppe arendusspetsialistilt Kersti Podmošenski´lt (telefon 5308 3352, kerstinaiskodukaitse.ee).