kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru KLK toimuvatele rühmataseme täiendõppe moodulitele

28.04.2016
Registreerimine MHK 09MAY2016 merit.arumaekaitseliit.ee .
Kaitseliidu kool korraldab 2016. a rühma taseme täiendõppemoodulid järgmistel aegadel:
20.-22.05. 2016 Lahingkannatanu käsitlemise juhtimine
27.-29.05. 2016 Lahinguplaneerimistoimingud
26.-28.08. 2016 Lahinguliikidega kaasnevad tegevused: üksuse väljavahetamine
07.-09.10. 2016 Lahingkannatanu käsitlemise juhtimine (sama, mis 20-22.05)
23.-25.09. 2016 Eelnevat hõlmav ja integreeritud õpe kaardiharjutusena
24.-30.10. 2016 NAK lõpuharjutus (saab osaleda rühmaülema või –vanemana sh teha tasemekursuse lõpetanu nõutavat praktikat)

Kursused algavad üldjuhul reedel kell 19.00 ja lõppevad pühapäeval kell 16.00.

Sihtgrupp
Reservohvitseri või reservvanemallohvitseri kursuse lõpetanud Kaitseliidu tegevliikmed.

Üldeesmärk
Luua võimalus kaitseliidu vabatahtlikel juhtidel täiendada ja värskendada oma teadmisi ja oskusi.

Kursusele pääsemise nõuded
Ametikoht Vähemalt rühmaülem või –vanem
Formaalharidus Keskharidus

Eelduskursused ROK(R)Kl, RVAKKl või sama taseme kursus kaitseväes

Hoiakud Õppimise ja aktiivõppena ise tegemise soov;
Valmidus ümber hindama seniseid teadmisi ja oskusi ning asendama need uutega.

Vastuvõtukatsed puuduvad.

Moodulitele on planeeritud kuni 20 kandidaati (9 rühmavanemat,  9 rühmaülemat, kompaniiülem, kompanii ülema abi).
Kui registreerunuid on oluliselt rohkem, siis otsustatakse kursusele pääsemine:
1) eeldusnõuetele vastavuse alusel;
2) täiendõppe terviku põhimõtte alusel (registreeritu osaleb vähemalt 1,3,4,6 moodulil)
3) regionaalsuse põhimõtte alusel (igast malevast);
4) proportsionaalsuse põhimõtte alusel (suuremal maleval rohkem osalejaid);
5) moodulite eesmärki  (rohkem aega tagasi tasemeõppel osalenu on prioriteetsem).

Kursustega seotud teave leitnant Taimo TOOMING telefon 58 55 64 33 (59 356). Lahingkannatanu käsitlemise juhtimise mooduliga seotud teave veebel Ermo KARILAID telefon 51 98 05 34 (59 360).

Registreerimine MHK 09MAY2016 merit.arumaekaitseliit.ee .