kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru JUP1 kursusele

22.04.2016
Registreerimine MHK 12MAY2016 merit.arumaekaitseliit.ee .
Juhtimine praktikas 1 (ülesandekeskne juhtimine) (JUP 1) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 17.06.-19.06.2016

Kursuse kood: KO204001239

Sihtgrupp VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
 • Malevkonna pealik
 • Kompaniipealik, pealiku abi
 • Rühmapealik, pealiku abi
 • Jaopealik
 • NAKkl kursuslane
 • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
 • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
 • Naiskodukaitse erialagrupi juht
 • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
 • Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige • Kõik

Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.

Sisu ja maht
Teemad   Kaugõpe   Statsionaarõpe
 1.  Tagasiside  -  2
 2.  Asjatundlikkus ja juhtimine  -  3
 3.  Inimestevaheline koostoimimine  -   2
 4.  Otsuse vastuvõtmise protsess  -  3
 5.  (Juhi)ülesannete lahendamine  -  5
 6.  Kvaliteet ja nõusolek  -  3
 7.  Kontroll kui arendusvahend  -  3
 8.  Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine  -  9
 Kokku:   30 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.

Kursusel on 24 kohta.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:

Juhtimine praktikas 2 (inimesele orienteeritud juhtimine, JUP 2)
NAKkl

Kursuslasele esitatavad nõuded:
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.
Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele arvamise valiku alused:
Eelisjärjekorras võetakse kursuseleNAKkl kursusel osalejad.
Sellele järgnevateks kriteeriumideks on:
· Malevaline ja organisatsiooniline tasakaal
· Sooline tasakaal

Järgnevad JUP1 kursused:

09.09-11.09.2016
18.11-20.11.2016

Kursusega seonduv teave Sander KIVILOO'lt telefonilt 58091347 (lühinr 59059) või kirja teel sander.kivilookaitseliit.ee.