kaitseliit.ee  " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru JUP 2 kursusele KLK`s

26.02.2016
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
ROKkl(R)
RVAKkl (RV)

Kursusele registreerimine:
MHK 11MAR2016 merit.arumaekaitseliit.ee


 
Juhtimine praktikas 2  (JUP 2) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 22.04-24.04.2016.

Kursusekood: KO204001240

Sihtgrupp: VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
  • Malevkonna pealik
  • Kompaniipealik, pealiku abi
  • Rühmapealik, pealiku abi
  • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
  • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
  • Naiskodukaitse erialagrupi juht
  • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
  • küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige 
   • Kõik

Üldeesmärk:
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul kompetentsemad juhid, kes lähtudes inimesekeskset juhtimisest aitavad teadlikult kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele.
 
Saavutatav pädevus:
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
Kursuslased saavad isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise järgnevatest tegevustest:
   • koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • probleemilahendusmudeli rakendamine;
   • mediatsiooni ehk konflikti lahendamise juhtimine;
   • arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • meeskonnarollide osatähtsuse mõistmine efektiivses meeskonnatöös.

Sisu ja maht:
Teemad   Kaugõpe   Statsionaarõpe
 1.  Inimesekeskse juhtimise tegevused  -  19
 2.  Juhtimisülesannete järgne analüüs  -  11
 Kokku:   30 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
Kursusel on 24 kohta.

Kursuslasele esitatavad nõuded:
Kursuslane on läbinud kursuse Juhtimine praktikas 1 (JUP1)
Kursuslane omab soovituslikult vähemalt jaosuuruse üksuse juhtimise kogemust.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
ROKkl(R)
RVAKkl (RV)

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele registreerimine:
MHK 11MAR2016 merit.arumaekaitseliit.ee

Kursusele arvamise valiku alused:
· Malevaline ja organisatsiooniline tasakaal
· Sooline tasakaal

Järgnevad JUP2 kursused:
05.08-07.08.2016

Kursusega seonduv teave Sander KIVILOO’ilt telefonilt 58091347 (lühinumber 59059).