Teksti suurus:
A A A

Registreeru JUP 1 kursusele KLK´s

16.04.2015
Juhtimine praktikas 1 (ülesandekeskne juhtimine) (JUP 1) kursused toimuvad Kaitseliidu koolis, Alus 12.-14.06.15 ja 03.-05.07.15
 
Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
 • Malevkonna pealik
 • Kompaniipealik, pealiku abi
 • Rühmapealik, pealiku abi
 • Jaopealik
 • NAKkl kursuslane
 • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
 • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
 • Naiskodukaitse erialagrupi juht
 • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
 • Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige  • Kõik

Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.

Sisu ja maht
Teemad                                                 Kaugõpe   Statsionaarõpe
 1.  Tagasiside                                          -                      2
 2.  Asjatundlikkus ja juhtimine                  -                     3
 3.  Inimestevaheline koostoimimine          -                    2
 4.  Otsuse vastuvõtmise protsess            -                     3
 5.  (Juhi)ülesannete lahendamine               -                   5
 6.  Kvaliteet ja nõusolek                           -                     3
 7.  Kontroll kui arendusvahend                -                       3
 8.  Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine          -            9
 Kokku:   30 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
Kursus on eelduseks Juhtimine praktikas 2 (inimesele orienteeritud juhtimine, JUP 2) ja NAKkl'i läbimisele.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele registreerimine
MHK 13MAY2015, kairi.niinkaitseliit.ee


NB! kahele kursusele kandideerimine toimub samaaegselt, registreerimisfaili palun märkida, millisele kursusele kandideeritakse. Eelnevalt otseregistreerunud kandidaadid uuesti kandideerima ei pea.

Eelisjärjekorras võetakse kursusele NAKkl 2015 kursusel osalejad.

Kursusega seonduv teave Sander KIVILOO'lt telefonilt 58091347 (lühinr 59059) või kirja teel sander.kivilookaitseliit.ee.