kaitseliit.ee MHK 13MAr2017" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Juhtimine praktikas 1 kursusele

17.02.2017
Registreerimine: merit.arumaekaitseliit.ee MHK 13MAr2017
Juhtimine praktikas 1 (21.-23.04.2017) kandidaatide esitamine

Juhtimine praktikas 1 (ülesandekeskne juhtimine) (JUP 1) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 21.–23.04.2017

Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
 • Malevkonna pealik
 • Kompaniipealik, pealiku abi
 • Rühmapealik, pealiku abi
 • Jaopealik
 • NAKkl kursuslane
 • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
 • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
 • Naiskodukaitse erialagrupi juht
 • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
 • Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige • Kõik

Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
Sisu ja maht
Teemad                                          Kaugõpe   Statsionaarõpe
 1.  Tagasiside                                   -               2
 2.  Asjatundlikkus ja juhtimine          -               3
 3.  Inimestevaheline koostoimimine  -              2
 4.  Otsuse vastuvõtmise protsess  -                 3
 5.  (Juhi)ülesannete lahendamine  -                 5
 6.  Kvaliteet ja nõusolek                  -                3
 7.  Kontroll kui arendusvahend       -                3
 8.  Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine  -  9
 Kokku:   30 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
Kursusel on 24 kohta.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
Juhtimine praktikas 2 (inimesele orienteeritud juhtimine, JUP 2)
NAKkl
Kursuslasele esitatavad nõuded:
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele arvamise valiku alused:
Eelisjärjekorras võetakse kursuseleNAKkl kursusel osalejad.
Sellele järgnevateks kriteeriumideks on:
· malevaline ja organisatsiooniline tasakaal
· sooline tasakaal

Järgnevad JUP1 kursused:
01.-03.09.2017
03.-05.11.2017

Kursusega seonduv teave Kaisa ALBERT'ilt telefonilt 53834492 või kirja teel kaisa.albertkaitseliit.ee

Registreerimine: merit.arumaekaitseliit.ee MHK 13MAR2017