Teksti suurus:
A A A

Registreeru Instruktorikursusele 2 (drill)

08.04.2015
Ajavahemikul 12.–13.06.2015 viiakse Kirna õppekeskuses läbi Instruktorikursus 2 (drill).

Sihtgrupp (Vabatahtlikud Teenistujad):
Jaopealik, rühmapealiku abi, rühmapealik, kompaniipealik, malevkonnapealik Maleva nooreminstruktor, instruktor

Saavutatav pädevus
Kursuse läbinu rakendab lahingdrillide õpetamisel nelja astmelist mudelit (teooriatund, harjutus maastikumudelil/skeemil, harjutus lühendatud vahedel („käi ja räägi“), väliharjutus).

Sisu ja maht
Ained                                    Kaugõpe                  Statsionaarõpe
Instruktorikursus 2 (drill) Vastavalt vajadusele              23
Kursuse kogumaht: 23 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursuse läbiviimisel lähtutakse täiskasvanuõppe põhimõtetest (õppevestlus, drill, grupitöö, situatsiooniõpe).
Kursus viiakse läbi kahel päeval.

Kursuse suurus on kuni 8 kursuslast.

Tutvustatakse lahingdrillide õpetamise mudelit, mille lõppedes valmistavad kursuslased ette õpilasharjutused, lähtudes mudelist. Õpilasharjutused viiakse läbi kursuslaste poolt üksteisele. Rõhku pööratakse tunni eesmärgistamisele/lõpptulemile ning nendel püsimisele õpilasharjutuste ja tagasisidestamise jooksul.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht Jaopealik, rühmapealiku abi, rühmapealik, kompaniipealik, malevkonnapealik
Formaalharidus Keskharidus

Eelduskursused 
Kohustuslikud: vastav tasemekursus KLK`s või Kaitseväes, Instruktorikursus koolis.
 Soovituslikud: Juhtimine praktikas 1 ja 2.

Hoiakud 
Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega, valmisolek meeskonnatööks

Registreerumine MHK 22MAY2015 helen.sangkaitseliit.ee.

Kursusega seonduv teave kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor leitnant Silver KOIT’ult telefonil 5649 2467, lühi 59 352.