kaitseliit.ee  " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru INSTR kursusele KLK`s

07.09.2015
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 20.-22.11 ja 04.–06.12.2015.
 
Kursusele kandideerijate nimed hiljemalt  01.10.2015 helen.sangkaitseliit.ee
 
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 20.-22.11 ja 04.–06.12.2015.
 
Kursusele kandideerijate nimed hiljemalt  01.10.2015 helen.sangkaitseliit.ee
 
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.
Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1 Õppeesmärk 1 1
2 Tunni struktuur 1 1
3 Tundide kavandamine 5 15
4 Õpitulemuste hindamine ja mõõtmine 1 4
5 Õppemeetodid 1 3
6 Õpetamise põhimõtted 1 1
7 Õppetundide läbiviimine ja refleksioon - 30
Ained kokku: 10 55
Kursuse kogumaht:   65 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest nädalavahetusest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1600) koosnevast lähiõppest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannete näol.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.
Kursus toimub Alus.
Kursusel on 25 õppekohta.
 
Parimate soovidega,
Helen Sang