Teksti suurus:
A A A

Registreeru laskeinstruktori kursuse I etapile KLK`s

29.01.2015
2015. aasta I poolaastal viiakse laskeinstruktori kursuse I etapp läbi kahel nädalavahetusel.
Kursus toimub 27.–29.03 (teooriatunnid) ja 17.–19.04.2015 (praktilised harjutused). Asukoht KL kool (Alu) ja Valtu (lasketiir).
 
Sihtgrupp
Kaitseliidu tegevliige või teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane peab olema:
1) vanuses 21 – 50 eluaastat;
2) vähemalt keskharidusega;
3) läbinud vähemalt nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus või kaitseväes;
4) Kaitseliidu tegevliige;
5) määratud kompanii-, rühma- või jaopealiku ametikohale;
6) sooritanud OE eksami Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldiste OEde laskeväljaõpet käsitletavate lisade põhjal vähemalt hindele rahuldav;
7) läbinud esmaabi kursuse (min mahus 16 tundi);
8) läbinud instruktorikursuse Kaitseliidu koolis;
9) sooritanud relvaeksami vähemalt hindele rahuldav.

Kursuse eesmärk
Õppetöö tulemusena kursuslane:
1) teab õppelaskmiste läbiviimist reguleerivat dokumentatsiooni;
2) oskab:
- planeerida õppelaskmisi;
- viia ohutult läbi õppelaskmisi;
- käsitseda ohutult relvi;
- õpetada relvade ohutut ja efektiivset käsitsemist.
3) väärtustab ohutushoidu relvade käsitsemisel.

Õpiväljund
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema laskeinstruktorina õppe- (tiiru)laskmiste läbiviimisel ühest relva liigist (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jao suurusele üksusele ning olema tulepositsiooni kontrollijaks lahinglaskmiste läbiviimisel (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jao suurusele üksusele.

Sisu ja maht
1. Õppelaskmiste planeerimine
2. Ohutushoid õppelaskmiste planeerimisel ja läbiviimisel
3. Laskeasjandus, laskeväljaõpe ja OE relvade käsitsemisel
4. Õpilasharjutus (laskmise läbiviimine juhendamisel)
5. Õppepraktika (hinnatavad sooritused)
Kursuse kogumaht: 116 akadeemilist tundi

Märkused
Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja õppepraktikast.

Registreerimine läbi maleva personalispetsialisti MHK 03MAR2015: helen.sangkaitseliit.ee, 7179509.