kaitseliit.ee kuni 23. septembrini." />
Teksti suurus:
A A A

Registreerimine õppusele "SOOKOLL 2016"

18.05.2016
Alanud on registreerimine jao kontroll õppusele "SOOKOLL 2016". Õppus toimub Pärnumaal 30. septemberist kuni 2. oktoobrini. Registreerida saab e-mail`i teel aleksei.vistunovkaitseliit.ee kuni 23. septembrini.
Jao kontroll õppus                                                                                   
"SOOKOLL 2016"
 
JUHEND
 
Õppuse toimumise aeg: 30.september - 02. oktoober 2016.
Toimumise koht: Pärnumaa
 
Jagude koosseis: 1 kohustuslik jao esindaja ning jalaväejagu milles on 9 liiget järgnevalt: jaoülem, jaoülema abi, TT-granaadiheitur ja tema abi, kuulipildur ja tema abi, laskur-sidemees, laskur-sanitar ja laskur –autojuht (C kat) (NB! Rajale lubatakse laskur-autojuht  kellel on B kategooria kehtiv juhiluba).  Õppusel osaleb jagu tervikuna.
Jaod saabuvad õppuste alale oma või maleva transpordiga.
 
Õppuse ülesehitus: õppuse ajal pannakse proovile jao võimekus tervikuna, jao füüsilised omadused, vastupidavus ja erialased teadmised. Punktidesse peab jagu saabuma terves koosseisus.

Vastutegevus: Rajal tegutseb vastutegevus, kes on tähistatud sinise lindiga. Vastutegevus tegutseb nii teedel kui metsas. Vastutegevus peab kandam nähtaval kohal sinist linti, kindlasti peab vastutegevusel olema relv (AK4/M16/GALIL/G3) ja seljas komplekteeritud rakmed/lahingvest.
 
Üldine ajakava:

30.SEPT
19.00 – 20.00 Kogunemine  
20.00 – 20.30 Jagude instrueerimine.
20.30 – 21.00 Jagude varustuse kontroll.
21.00 – xx.xx Jao raja läbimine
 
01. OKT
00.00 - 24.00  Jao raja läbimine.
 
02. OKT
08.00-14.30    Jagude saabumine
08.00-16.00    Hooldus, saun, toitlustamine.
16.30              Õppuse lõpetamine ja tagasiside.
 
Õppuste reeglid: alates õppuse algusest reede õhtust kell 21.00 kuni lõpuni pühapäeval, on jagudele kehtestatud kord, kus ei tohi kasutada kõvalist abi ja kasutada võib vaid omal kaasasolevat või alaülesande täitmiseks instruktori poolt eraldatud varustust ning vahendeid. Igal õppusel osalejal on 1(üks elu). Vastutegevusele vahelejäämiseks loetakse puudutust vastutegevuse liikme poolt (suhe vastasega 1:2). Vahele jäämist loetakse vangi langemiseks vastase kätte. Vangi langenud jao liige toimetatakse vastutegevuse poolt vastutegevuse staapi ülekuulamisele. Vangi langenud jaoliikme peab võistkonna esindaja vastutegevuse käest  läbivahendaja välja „ostma“. Vangist välja ostetud jaoliige toimetatakse võistkonna esindaja poolt jao juurde ja ta saab võistlust jätkata.
Füüsiline vastupanu vastutegevusele on rangelt keelatud. Võrdsete punktide korral on pingereas eespool täis- või rohkema liikmeline jagu. Jagu eemaldatakse õppustelt  alljärgnevate tegude eest:
 
eemaldatakse jagu
-kõrvalise transpordivahendi kasutamise korral;
-jaoliikme vahetamise korral;
-varustuse ja toiduvarude vahetamise ja täiendamise korral, kui see ei toimu vabas looduses leiduvast (varustust seal vaevalt leidub);
-mistahes võtetega keelatud info hankimise ja selle kasutamise korral oma positsiooni parandamiseks. Käesoleval õppusel saate kogu lubatud info juhendist ja korraldajatelt/instruktoritelt;
-jaoülema/jao liikme vastuhakul/vaidelemisel kontrollpunkti instruktoriga.
 
eemaldatakse jao liige
-relva valesti kandmise korral (seljakotti pakituna, osandatuna või kandmine veel mõnel viisil, mis ei ole olukorrale ja sõdurile kohane);
-vastutegevusele füüsilise vastupanu korral.
 
Eemaldamine toimub alaülesande, vastutegevuse vastutava või õppuste juhi poolt.
 
Registreerumine:
Õppusel osaleda soovijad peavad ennast eel registreerima hiljemalt 23.septembriks 2016 e-mail teel:  aleksei.vistunovkaitseliit.ee.
Jao esindaja tuleb ettenähtud ajavahemikus õppuste staapi ja esitab täidetud registreerimislehe (lisa 1). Selle puudumisel saab vastava blanketi kohapealt.
Väljaspool Pärnumaa Malevat osalevad jaod, esitavad õppuste alguses oma ülema käskkirja õppustel osalemise kohta või täidavad omavastutuslepingud (juhendi lisa 2).
Esindajale väljastatakse jao number, kaardikomplektid, sideskeem ja raadiojaam.
 
Varustuse kontroll:
Kontrollitakse üle kogu kohustuslik individuaal-, jaovarustus ning relvastus. Ilma olulise kohustusliku varustuseta (relvad, raadiojaam), õppusel osaleda ei lubata. Lisaks saab jagu iga puuduva varustuseelemendi eest miinuspunkte. Iga jaoliikme käelabale märgitakse jao number. Korraldaja poolt väljastatud varustuse, relvastuse lõhkumine või kaotamine toob kaasa 30 trahvipunkti.
 
Tulemuste arvestamine:
Lõpptulemuse määrab  trahvi punktide  kohaparemuse alusel arvutatav tulemus.
 
Protestide esitamise kord:
Proteste saab esitada  kirjalikult kuni 021530OKT16.
 
Õppuse kirjeldus:
Start rajale toimub loosimise tulemuste põhjal. Stardi vahed on 30 min. Vastutegevus alustab tegevust peale esimest kontrollpunkti.
Järgmise punkti koordinaadid saab kontrollpunkti instruktori käest peale ülesande täitmist.  Kontrollpunktidesse saabumine ja ülesande täitmise algus toimub ajatabeli järgi, mis väljastatakse esimeses kontrollpunktis. Kontrollpunkti hilinemine või varem saabumine toob kaasa 10 trahvi (lubatud piir on +/- 5min). Kontrollpunkti hilinemine üle 10 minuti jagu ülesandele ei lubata. Jagu saab ülesande max karistus punktid. Iga ülesande sooritus läheb kohaparemuse arvestusse, mille teeb kontrollpunkti instruktor. Ülesannete kirjeldus on igas kontrollpunktis paberikandjal. Iga kontrollpunkti 200m raadius on vastutegevusest vaba. Jaoliikme katkestamise korral saab jagu ühekordselt trahvipunkte järgnevalt:
Jaoülem – 30 trahvipunkti;
Jaoülema abi – 25 trahvipunkti;
Laskur –sidemees – 25 trahvipunkti;
KP – 25 trahvipunkti;
KP abi – 20 trahvipunkti;
TT – 25 trahvipunkti;
TT abi – 20 trahvipunkti;
Laskur –sanitar – 20 trahvipunkti;
Laskur – autojuht – 20 trahvipunkti.
 
Iga vangi langenud jaoliikme eest saab jagu 15 trahvipunkti.
Lisaks saab jagu 5 trahvipunkti iga puuduva jaoliikme eest igas järgnevas  kontrollpunktis.
 
Kontrollpunktides kajastatavad teemad:
-taktika;
-side;
-meditsiin;
-pioneer;
-laskmine;
-liiklus;
-jne.

Kontrollpunktide ülesanded on erineva raskus astmega ja annavad vastavalt sellele ka vastava koguse punkte. Suurima raskusastmega  kontrollpunktid on: luure, side ja taktika.
 
Võistkondadel on lubatud vangi võtta vastutegevuse liikmeid.  Vastane loetakse vangi langenuks, kui teda on puudutatud. Suhe vastasega 1 : 2. Vangilangenud vastane tuleb tuua järgmisse KP’sse ja üle anda KP kohtunikule.
 
Võistkondade esindajad võistlevad oma vahel kolmel alal ja see läheb võistkonna tulemusel arvestusse. Esindaja on samuti võistkonna liige. Võistlus alasid saab sooritada ainult ühe korra. Kui üks esindaja on mitme võistkonna peale, siis tema poolt sooritatud tulemus läheb arvesse kõigi esindavate võistkondade punktiarvestusse.

Kohustuslik varustus:

a) individuaalvarustus:
oma riigi välivorm koos sõjaväe jalatsitega          kohustuslik
seljakott/rakmed/lahingvest                                  kohustuslik
toit 36 tunniks                                                       kohustuslik
isiklik esmaabipakett                                            kohustuslik
viskenuga /tääk / multitools                                  kohustuslik
veepudel või mingi teine jooginõu                        kohustuslik
standardvarustuse automaat- või poolautomaatrelv (M16 ei ole tabel varustuses)        kohustuslik
paukpadruni laskmise otsik ( kuulipildujale)         kohustuslik
kaks salve                                                            kohustuslik
vähemalt 2 salve paukpadruneid                         kohustuslik
kuulipilduja                                                           kohustuslik
vähemalt 100 paukpadrunit lindis                        kohustuslik
3 komplekti kõrvatroppe                                      kohustuslik
kompass                                                              kohustuslik
kaitseprillid laskmiseks                                        kohustuslik
lahingkiiver                                                          kohustuslik
maskeerimise tarbed                                           kohustuslik
 
b) jaoülema lisavarustus:
kaarditasku
veekindel marker (vähemalt 3 erinevat värvi)
märkmik või kirjutuspaber A4 10 lehte

 
 
c) jaovarustus:
jao meditsiinipaun, mis vaadatakse stardis üle meditsiinitöötajate poolt
1 GPS seade
2 karabiini köiele
2 julgestusköit (15m, 400 kilose tõmbejõuga)
relvaõli (vähemalt 100 ml)
kuulipilduja komplekt (2 linti, 1 lindikott)
käsisaag
 
NB! Korraldaja tagab 7,62x51mm paukpadrunid!
 
NB! Puuduliku kohustusliku varustuse korral saab jagu karistuspunkte. Varustuse kontroll võib toimuda suvalisel ajal. Olulise varustuse või relvastuse puudumisel jagusid trassile ei lubata! Vastava otsuse teeb õppuste üldjuht.
Õppuste korraldajate poolt väljastatava varustuse kaotamine või lõhkumine toob kaasa trahvipunkte.

 
Lubatud on kõik asukohamääramise seadmed, öövaatlusseadmed ja täiendavad sidevahendid ainult raadiojaamad võistkonnasisese side loomiseks.
 
Jagude esindajatele toimub toitlustamine kogu võistluse vältel, jagusid  toitlustatakse õppuse lõpus. Pärnu maleva kaitseliitlastele tagab kuivtoidu malev.
 
Ohutustehnika relvade, laskemoona ja imitatsioonivahendite kasutamise kohta:

-Relva on keelatud suunata inimese poole,
-Relva tuleb käsitleda alati nagu see oleks lahinglaskemoonaga laetud,
-Asudes relva käsitlema, tuleb alati teostada relva ohutusekontroll,
-Relva kontrollimiseks, eraldan salve, kontrollin, et kas padrunipesas pole padrunit, teostan kontroll-lasu ohutus suunas ning kaitseriivistatuna.
-Relva edasi kasutades, tuleb jälgida, et relva sisemuses ei oleks võõrkehi,
-Relva ei tohi jätta ilma valveta,
-Relv vabastatakse kaitseriivist alles vahetult enne selle kasutamist,
-On rangelt keelatud kasutada relvi, laskemoona ja imitatsioonivahendeid mille kohta kasutajal puudub vastavasisuline väljaõpe.

Keskkonnakaitse nõuded:
-Looduskaitsealal liikumine on lubatud ainult teedel.
-Keelatud on kahjustada kasvavaid puid mistahes viisil.
-Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud kohtades.
-Toidujäätmed ja muu prügi tuleb kokku koguda ja toimetada prahi kogumiseks ettenähtud kohta. Osa kontrollpunktides selline võimalus tuleb.
-Igasugune omavoliline prahi ja jäätmete põletamine ja ka matmine õppuste alal on keelatud.

Kõik võistlusel osalejad on kohustatud tutvuma ohutus- ja keskkonnakaitse nõuetega ning allkirjastama.