Teksti suurus:
A A A

Pääste – ja kaitsealane õppepäev Metsapoole Põhikool

02.05.2016
22. aprillil 2016.a toimus Metsapoole Põhikooli õpilastele pääste- ja kaitsealane õppepäev, kuhu olid kaastatud Lääne Päästekeskuse Häädemeeste Päästekomando ja Kaitseliidu Kikepera malevkonna esindajad.
Päästjad tutvustasid oma igapäevaelu komandos, rääkisid oma tööst ning näitasid päästetehnikat ja varustust. Saadi teada, kuidas päästekeskused päästetöid teostavad ja kuidas oleks mõistlik käituda erinevates ohuolukordades.
 
Laste seas olid ühtviisi populaarsed nii päästeauto, päästepaat kui ka paagiauto, seda enam, et kõike sai oma käega katsuda.  
 
Kaitseliitlased andsid lastele aimu Kaitseliidus kui vabatahtlikus riigikaitse organisatsioonis toimuvast. Tutvustati malevkonna riietust ja varustust, sh relvi. Väga kasulikuks osutus erinevate, elust enesest näidetega sisustatud esmaabi andmise teema. Tutvustati, kuidas malevlaste omandatud erinevad oskused aitavad eriolukordades ja õnnetusjuhtumite korral olemasolevaid vahendeid kasutades oskuslikult ja tulemuslikult toime tulla.
 
Kaitseliidu relvad olid küll ainult vaatamiseks, kuid oma täpsust said soovijad proovida õhupüssist lastes ja see osutus vägagi õhinat tekitavaks.
 
Toimunud õppepäev oli kooliõpilastele heaks abiliseks huvi tekitamisel pääste- ja kaitsealaste tegemiste vastu, laiendades silmaringi ja andes teadmisi, kuidas erinevates olukordades ja võimalikus kriisiolukorras toimida selliselt, et tagatud oleks ohutus ja turvalisus. Õpilased sai juurde enesekindlust, et just igaüks ise saab kaasa aidata ohutuma kodu, keskkonna ja turvatunde loomisele ning väärtustada vabatahtlikku isamaalist kasvatust. 
 
 
Külliki Kiiver
Kikepera Malevkonna Teavitusmeeskonna liige