Teksti suurus:
A A A

Pärnumaa maleva pealik

Nimi: Tõnu Miil
Sünniaeg: 24.11.1971
Perekonnaseis: abielus, kaks last
Haridus:
2010/2011 Balti Kaitsekolledž, JCGSC (ühendstaabi kursus)
2008 Balti Kaitsekolledž, AICSC (brigaadi taseme kursus)
1997 Eesti Riigikaitse Akadeemia, kõrgharidus
1989 Paide 25 Kutsekeskkool, keskeriharidus
Täiendkoolitus:
2011 Tallinn, Meeskonnatöö koolitus
2008 Tallinn, Strateegiline Planeerimine
2007 Saksamaa Oberammergau, MJLC NATO Logistikakursus
2006 Tartu KVÜÕA inglise keele II taseme kursus
2005 Tartu, KVÜÕA, nooremstaabiohvitseri kursus
2005 Võru, Meeskonnatöö koolitus
2004 Tallinn, Balti riikide logistikaohvitseri kursus
2004 Tallinn, Majandusalajuhataja koolitus
2004 Paldiski, 1 JVBr funktsionaalne treening
2004 Saksamaa, Euroopa tavarelvastusepingu kursus
2002 Tallinn, Tulemuskesksete ametijuhendite koostamine
2002 Saksamaa, Mobilisatsiooniladude ülesehitus
1999 Taani, ÜRO sõjaväepolitsei kursus
1999 Tallinn, Rahvusvahelise humanitaarõiguse seminar
1999 Tallinn, Demokraatlik tsiviilühiskond ja relvajõud
Teenistuskäik:
2014 jaan - Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
2011- 2014 KLPS tagalakeskuse ülem
2006- 2010 KLPS tagalakeskuse ülema kt
2005- 2006 Lääne- Saarte Erikaitsepiirkonna Staabi tagalaosakonna ülem
2004- 2005 JVÕK Kuperjanovi ÜJP tagalaülem
2003 - 2004 VÕK ROK välisohvitseride grupi SFOR staabiohvitser
(Multinational Brigade (NORTH) G- 4, BC)
2001- 2003 JVÕK Kuperjanovi ÜJP tagalaülem
2000 - 2001 Lääne RKO mob. osakonna peaspetsialist
1999 - 2000 Sisekaitseakadeemia politseiõpetaja
1998- 1999 Pärnu Üksik- jalaväepataljon pataljoniülema abi õigusküsimustes
1997- 1998 Paikuse Politseikool, politseivanemõpetaja
1991- 1993 Pärnu Politseiprefektuur, politseiteenistus

Auastmed:
1997 lipnik
2000 nooremleitnant
2003 leitnant
2006 kapten
2010 major
2015 kolonelleitnant

Autasud:
2010 kaitseliidu III klassi valgerist
2008 kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
2004 Rahuvalvaja medal
2004 Non Article 5 NATO Medal
2004 Minnesota Medal for Merit
2003 Meritorius Service Ribbon
2003 10 aastat taastatud kaitseväge
2001 Kuperjanovi ÜJP rinnamärk

Hobid:
mesindus, jalgrattasõit, tehnika