Teksti suurus:
A A A

Malev ühendas oma õppuse Kevadtormiga

11.05.2014
Käesoleval nädalavahetusel viis KL Pärnumaa maleva Kilingi-Nõmme rühm oma kodulinnas läbi õppuse, mis lasi kohalikel kaitseliitlastel Logistikapataljoni kaasabil käimasolevast Kaitseväe suurõppusest Kevadtorm osa saada.

Logistikapataljoni õppuseaegse ülema kapten Asso Treksleri sai ta mõtte kutsuda õppusele ka piirkonnas tegutsevad kaitseliitlased brigaadikindral Meelis Kiili kõnest, milles Kaitseliidu ülem kutsus kaitseliitlasi ja kaitseväelasi üles rohkem koostööd tegema.

Kapten Treksler haaras ideest kohe kinni ning pöördus Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealiku poole.

„Võtsin ühendust major Miiliga, kes tuli mu mõttega kohe kaasa,“ ütles kapten Treksler.

Kuna etteteatamisperiood jäi pisut lühikeseks, ei saanud enam kohaliku Kaitseliidu üksust Kevadtormiga otseselt liita. Õnneks oli Kilingi-Nõmme rühmal samale ajale planeeritud ka oma taktikaharjutus, mis otsustati sujuvalt kaitseväe suurõppusega liita.

Kilingi-Nõmme rühma ülem Kristjan Pahk leidis, et see oli väga hea mõte. „Me saame oma kodulinnas näidata oma inimestele, et lisaks kaitseväele oleme ka meie siin olemas ning hoolitseme nende julgeoleku ja turvalisuse eest,“ ütles ta.

„Inimesed teavad ja tunnevad meid, mis toob ka Kevadtormi ajal linnas tegutseva Logistikapataljoni neile natuke lähemale,“ lisas Pahk, kes tänu oma Kilingi-Nõmme päritolule teab, millest räägib.

Õppuse käigus sooritasid kaitseliitlased patrulle Kilingi-Nõmme linna tänavatel, suhtlesid kohalike elanikega, pidasid silmas strateegilise tähtsusega objekte ning kogusid Logistikapataljoni tarbeks infot võimaliku vastase kohta.

Õppusel osales Kaitseliidu Pärnumaa maleva Kilingi-Nõmme rühm, mille kooseisust enamuse moodustavad Kilingi-Nõmme linnast pärit kaitseliitlased.

Kevadtormi ajal Kilingi-Nõmmes paikneva Logistikapataljoni kooseisus võtab õppusest osa enam kui 250 sõdurit, keda juhib ligi 70 kaitseväelasest koosnev logistikakeskuse staap Eametsas.