Teksti suurus:
A A A

Liitumine

Kaitseliidu liikmeks astumine ja liikmeskonnast väljaastumine on vabatahtlik.
Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, noor-, toetaja- ja auliikmeteks.
Kaitseliidu liikmete nimetus olenevalt struktuuriüksusest on kaitseliitlane, naiskodukaitsja, kodutütar või noorkotkas.
Liikmeks astumisega võtab isik endale vabatahtlikult kõik need kohustused, mida Kaitseliidu liige peab täitma.
Avaldusel peavad peale avaldaja allkirja olema kahe Kaitseliidu tegevliikmest soovitaja nimed ja allkirjad. Soovitajaks saab olla tegevliige, kes on Kaitseliidu tegevliige olnud vähemalt aasta. Avaldusele alla kirjutades võtab soovitaja endale moraalse vastutuse, et Kaitseliitu astuda soovija on korralik, Eesti riigile ustav ja austab Kaitseliidu põhimõtteid.
Noorliikmeks saada sooviv 17-aastane või noorem isik peab liikmeks saamise taotlemisel esitama oma vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku liikmeks astumise kohta.

Vajalikud dokumendid:
sooviavaldus PDF formaadis
sooviavaldus RTF formaadis
perearstitõend

sisekaitseüksuse ametikoha nõusoleku vorm
sõjaaja ametikoha nõusoleku vorm
Sooviavalduse juurde ankeet
kolm dokumendifotot;
koopia haridust ja/või akadeemilist kraadi tõendavast dokumendist;
koopia kaitseväeteenistust ja vande andmist tõendavast dokumendist (juhul kui see on olemas) või reservstaatuse tõend (oma reservstaatust saab kontrollida Riigiportaali kaudu Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikust registrist);
koopia viimasena saadud auastme käskkirjast/tunnistusest (juhul kui see on olemas).

Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia.
Noorte Kotkastega liitumiseks saad infot siit ja Kodutütardega liitumiseks siit.
Õigusaktid.