Teksti suurus:
A A A

Liikmemaksu tasumisest

24.11.2016
Aasta hakkab läbi saama ja viimane aeg on tasuda Kaitseliidu liikmemaks. Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 25.05.2013 otsusele on kalendriaasta eest makstav liikmemaksu summa 12 eurot aastas. Palume tasuda Liikmemaks hiljemalt 15. detsembriks. Liikmemaksu on võimalik tasuda sularahas Pärnumaa maleva staabi valvurile või pangaülekandega.
Saaja: Kaitseliit
Arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
BIC: EEUHEE2X
Viitenumber: 62020100083
Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, Malevkond
Summa:  12 eurot aasta.
 
Kaitseliidu Keskkogu 31.05.2014 otsusega nr K-0.1-1/14/11765 on alates 2015 aastast Kaitseliidu liikmemaksu maksmise kohustusest vabastatud:
 
-Pärnumaa maleva tegevliikmed alates 60. eluaastast – isikud, kes ei ole enam kaitseväekohuslased.
-Pärnumaa maleva noorliikmed.
-Ajateenistuses viibivad Pärnumaa maleva tegevliikmed.
-Pärnumaa maleva tegevliikmed gümnaasiumi lõpetamise aastal.
 
Liikmemaksudena laekunud raha antakse malevkonna kasutusse.