Teksti suurus:
A A A

Laskursanitari eriala kursusele registreerimine (LSEK 2017)

16.12.2016
Laskursanitari eriala kursuse eesmärk on koolitada Kaitseliidu  jaotasandi meedikuid ja viia teadmised vastavusse ametikohast tulenevatele nõuetele. Erialased oskused tagavad  üksuste võitlusvõimelisuse  nii rahu- kui sõjaajal võimaldades isikkoosseisule pädeva esmaabi. Kursusel omandatud teadmised on abiks ka tsiviilstruktuuride abistamisel  suurõnnetuste ja katastroofide korral.
Kursusega seonduvad küsimused ning kursusele registreerumine MHK 12.01.2017.
KL Pärnumaa maleva staabi personaliülem leitnant Ene Saar (Tel 7179 507) email: ene.saarkaitseliit.ee
Kirja sisu: auaste, ees- ja perekonnanimi, kontaktnumber, email, üksus


Sihtgrupp:           
NKK ja KL tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud jaotasandi meediku ametikohale.

Kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1.     Jaotasandi meediku ametikoht või vastav planeering
2.     vähemalt keskharidus või selle omandamine

Kursus LSEK 2017  toimub moodulitena Pärnumaa maleva staabis Pikk tn 20, Pärnu linn (klassitunnid maleva ruumides, praktika maastikul):
  
1.nv 20-22 jaanuar
2.nv 17-19 veebruar
3.nv 17-19 märts
4.nv 31-02. aprill
5.nv 14-16 aprill
6.nv 5-7. mai
7.nv  2-4 juuni

Läbiviimise põhimõtted:
Statsionaarõpe viiakse läbi klassitundidena (teooria ja praktika) ning väliharjutusena maastikul.
Kursus lõpeb kirjaliku- (test) ja  praktilise eksamiga. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine loengutes ja praktikumides.
 
Õpiväljundid:
Kursuse lõpetamisel:
-  osutab rahu- ja sõjaajal üksuses esmaabi laskur-sanitari pädevuse piirides
-  toetab ja vajadusel korraldab sõjaajal üksuse meditsiinilist teenindust oma pädevuse piirides.
 
Kursusel käsitletavad teemad:
Inimese anatoomia ja füsioloogia 
Laskur-sanitari/ jaomeediku kohustused, pädevus ja ülesanded          
Meditsiinieetika alused, sõjaõigus
KV meditsiiniteenistuse struktuur ja ülesanded
Välihügieen, aseptika, antiseptika
Patsiendi uurimisel teostatavad protseduurid
Traumahaige käsitlus: esmane ja teisene ülevaatus, TCCC põhimõtted
Kannatanu asendid ja transport
Vabad hingamisteed ja hapnikravi
Ravimite manustamine, farmakoloogia alused
Elustamine: baaselustamisoskused
Psühhosotsiaalne esmaabi, lahingstress
Triaaž
Dokumentatsioon