Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 1 (JUP 1) kursusele registreerimine

02.10.2014
Juhtimine praktikas 1  (JUP 1) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 28.-30.11.2014    Eelisjärjekorras võetakse kursusele NAKkl 2015 kursusele kandideerijad!
Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD TEENISTUJAD
• Malevkonna pealik
• Kompaniipealik, pealiku abi
• Rühmapealik, pealiku abi
• Jaopealik
• NAKkl kursuslane
• Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
• Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
• Naiskodukaitse erialagrupi juht
• Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
• Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
• Kõik
 
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe  Statsionaarõpe
1. Tagasiside - 2
2. Asjatundlikkus ja juhtimine - 3
3. Inimestevaheline koostoimimine -  2
4. Otsuse vastuvõtmise protsess - 3
5. (Juhi)ülesannete lahendamine - 5
6. Kvaliteet ja nõusolek - 3
7. Kontroll kui arendusvahend - 3
8. Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine - 9
Kokku: 30 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
Kursus on eelduseks Juhtimine praktikas 2 (JUP 2) ja NAKkl'i läbimisele.
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
 
Kursusele registreerimine
Kandidaadid palume lisada prioriteetsuse järjekorras 29. oktoobriks 2014  kairi.muskatkaitseliit.ee või helen.sangkaitseliit.ee
Eelisjärjekorras võetakse kursusele NAKkl 2015 kursusele kandideerijad.
 
 
Lugupidamisega
Kairi Muskat
Personalispetsialist
Pärnumaa malev
7179507